Durge Durgat Bhari Tujvin Sansari Lyrics

Durge Durgat Bhari Tujvin Sansari Lyrics|दुर्गे दुर्घट भरी-दुर्गा देवीची आरती


Description-Durge Durgat Bhari Tujvin Sansari Lyrics

दुर्गे दुर्घट भरी-दुर्गा देवीची आरती हे मराठी भाषेतील गाणे असून संजीवनी भेलांडे यांनी गायले आहे. दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती, दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती या अल्बममधील, 2013 मध्ये रिलीज झाला. गाण्याचा कालावधी 1:55 आहे.

देवीची आरती

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥
वारी वारीं जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथनी ।
सुरवरईश्वरवरदे तारक संजीवनी ॥ धृ. ॥

त्रिभुवनी भुवनी पाहतां तुज ऎसे नाही ।
चारी श्रमले परंतु न बोलावे काहीं ॥
साही विवाद करितां पडिले प्रवाही ।
ते तूं भक्तालागी पावसि लवलाही ॥ २ ॥

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासां ।
क्लेशापासूनि सोडी तोडी भवपाशा ॥
अंबे तुजवांचून कोण पुरविल आशा ।
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा ॥ ३ ॥

FAQs

1.दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती कधी प्रसिद्ध झाली?
दुर्गे दुर्घट भारी-दुर्गा देवीची आरती हे 2013 मध्ये रिलीज झालेले मराठी गाणे आहे

2.दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती हे गाणे कोणत्या अल्बमचे आहे?
दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती हे दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरती अल्बममधील एक मराठी गाणे आहे.

3.दुर्गे दुर्घाट भरी-दुर्गा देवीची आरतीचे गायक कोण आहेत?
दुर्गे दुर्घट भारी-दुर्गा देवीची आरती संजीवनी भेलांडे यांनी गायली आहे.

4.दुर्गे दुर्घट भरी-दुर्गा देवीची आरतीचा कालावधी किती असतो?
दुर्गे दुर्घट भारी-दुर्गा देवीची आरती या गाण्याचा कालावधी १:५५ मिनिटे आहे.

नवीन गणपतीची आरती तुम्हाला माहिती आहे का ??


Written by