निर्माता    राजन शाही

   संगीतकार    अवधूत गुप्ते

शीर्षकगीत     गुरु ठाकूर

कलाकार मधुराणी प्रभुलकर

कलाकार मिलिंद गवळी

कलाकार दिपाली पानसरे

कलाकार रुपाली भोसले 

कलाकार अपूर्वा गोरे 

कलाकार अपूर्वा गोरे