लेखक अमृता हर्डीकर

दिग्दर्शक    ओमी वैद्य

अभिनेती  संस्कृती बालगुडे

अभिनेते पार्थ भालेराव 

अभिनेती  इला भाटे

इला भाटे