विद्या बालन

प्रतीक गांधी

इलियाना डिक्रूज

    निदेशक शीर्षा गुहा ठाकुरता

   लेखक अमृता बागची

  रिलीज़ की तारीख 29 मार्च 2024