𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 - ओंकारस्वरूप, स्नेहा महाडिक

𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬  राहुल काळे

𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐫 - विजय भाटे

𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐀𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐝 आणि 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝 𝐁y Cp - Deep