निर्माते  महेश कोठारे

निर्माते  महेश कोठारे

आरती मोरे

विजय आंदळकर

आशा शेलार

प्रकाशन तारीख ३१ जानेवारी २०२२ (भारत)

प्रकाशन तारीख ३१ जानेवारी २०२२ (भारत)