चित्रपट - पावनखिंड

संगीत - देवदत्त मनीषा बाजी

गायक - अवधूत गुप्ते

गीत - दिग्पाल लांजेकर

संगीत चालू – एव्हरेस्ट मराठी