निर्माता   महेश कोठारे आदिनाथ कोठारे

दिग्दर्शित    चंद्रकांत कणसे

संगीतकार   पंकज पडघन

संगीतकार   पंकज पडघन

कलाकार   गिरीजा प्रभू

कलाकार  माधवी निमकर

कलाकार  मंदार जाधव

कलाकार  कपिल होनराव

कलाकार  कपिल होनराव

कलाकार  वर्षा उसगावकर

कलाकार  साईशा साळवी

कलाकार  सायली साळुंखे

कलाकार  मिलिंद शिंदे