प्रोड्यूसर्स   असित कुमार मोदी

निर्देशक         धर्मेश मेहता

संगीतकार      सुनील पाटनी

कलाकार दिलीप जोशी

कलाकार दिशा वकानी

कलाकार राज अनादकट

कलाकार शैलेश लोढ़ा

कलाकार नेहा मेहता 

कलाकार मंदार चंदवाडकर

कलाकार सोनालिका जोशी