दिग्दर्शक राकेश एस दुलगज

लेखक सुरेश चिखले

अभिनेते मृणाल कुलकर्णी

अभिनेते बाळ धुरी

अभिनेते दलीप ताहिल