संगीत - देवदत्त मनीषा बाजी

गायक - अवधूत गांधी आणि कोरस

गीत - दिग्पाल लांजेकर

संगीत चालू – एव्हरेस्ट मराठी