Shwasat Raja Dhyasat Raja Lyrics | श्वासात राजं ध्यासात राजं गाण्याचे बोल


Description-Shwasat Raja Dhyasat Raja Lyrics

पावनखिंड हा २०२२ मध्ये रिलीज झालेला मराठी अल्बम आहे. पावनखिंडमध्ये एकूण ४ गाणी आहेत. ही गाणी देवदत्त मनीषा बाजी या प्रतिभावान संगीतकाराने संगीतबद्ध केली होतीचित्रपट – पावनखिंड

गाण्याचे बोल

रणी धाव मार्तंड
चंड तू प्रचंड घाव
साहुनिया तांडव हे
कर तू धुंद शंकरा

तिन्ही नेत्र जाळुदे
अरी मुंड डम डम डम
डमरू नाद डळमळे
भूमंडळ आज हो शंकरा
शंकरा

श्वासात राजं ध्यासात राजं

रणी धाव मार्तंड
चंड तू प्रचंड धाव
साहुनीया तांडव हे
कर तू धुंद शंकरा

तिन्ही नेत्र जाळुदे
अरी मुंड डम डम डम
डमरू नाद डळमळे
भूमंडळ आज हो शंकरा
हे शंकरा

श्वासात राजं ध्यासात राजं

अरे आले रे आले रे
आरं मराठे आले रे…
शान राजांची घेऊन
आता रणी निघाले रे

आरं तुफान पेटल
अन गनिम खेटलं
तर येकच नाव हे
शिवाचं ( महादेवाचं) घेतलं..

अरे आले रे आले रे
आरं मराठे आले रे…
शान राजांची घेऊन
आता रणी निघाले रे

आरं तुफान पेटल
अन गनिम खेटलं
तर येकच नाव हे
आमच्या सिवबाचं घेतलं…

श्वासात राजं रं ध्यासात राजं
घावात राजं रं भावात राजं
जगन्यात राजं रं मरन्यात राजं
हे सिवबा रं…

श्वासात राजं रं ध्यासात राजं
घावात राजं रं भावात राजं
जगन्यात राजं रं मरन्यात राजं
हे सिवबा रं…

श्वासात राजं ध्यासात राजं गाण्याबद्दल

संगीत देवदत्त मनीषा बाजी
गायक अवधूत गांधी आणि कोरस
गीत दिग्पाल लांजेकर
संगीत चालू एव्हरेस्ट मराठी
शिवबा राजा गाण्याचे बोल

FAQs

1.पावनखिंड कधी सोडण्यात आली?
पावनखिंड हा २०२२ मध्ये रिलीज झालेला मराठी भाषेतील अल्बम आहे.

2.शिवबा राजा हे गाणे कोणत्या अल्बममधील आहे?
शिवबा राजा हे शेर शिवर अल्बममधील एक मराठी गाणे आहे

3.शिवबा राजाचे संगीत दिग्दर्शक कोण आहेत?
शिवबा राजा देवदत्त मनीषा बाजी यांनी संगीतबद्ध केले आहे.

4.शिवबा राजाचा गायक कोण आहे?
शिवबा राजा हे गाणे अवधूत गांधीने गायले आहे.

5.शिवबा राजाचा कालावधी किती आहे?
शिवबा राजा या गाण्याचा कालावधी 4:13 मिनिटे आहे


Written by