Chakar Shivbacha Honar Lyrics

Chakar Shivbacha Honar Lyrics | चाकर शिवबाचं होणारं गाण्याचे बोल


Description-Chakar Shivbacha Honar Lyrics

चकार शिवबाचा होनार हे मराठी भाषेतील गाणे असून ते पद्मनाभ गायकवाड, अवधूत गांधी आणि एसके प्रॉडक्शन यांनी गायले आहे. चकार शिवबाचा होनार या अल्बममधील चकार शिवबाचा होनार हा २०२३ साली प्रदर्शित झाला. गाण्याचा कालावधी ५:४८ आहे.

गाण्याचे बोल

आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार॥ध्रु॥
निशाण भगवे भूवर फडके
शत्रूचे मग काळिज धडके
मावळे आम्हीच लढणार
चाकर शिवबाचे होणार ॥१॥
आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार
तानाजी होता वीरच मोठा
लढता लढता पडला पठ्ठा
परि नाही धीरच सोडणार ॥२॥
चाकर शिवबाचे होणार
आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार
संताजी धनाजी रणात दिसता
शत्रु पळे प्रतिबिंब पाहता
घोडं नाही पाणीच पिणार ॥३॥
चाकर शिवबाचे होणार
आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार
बाजीराव तो वीरच मोठा
कणसं खानि लढला पठ्ठा
घोडं तो दौडीत सोडणार ॥४॥
चाकर शिवबाचे होणार
आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार
जगदंबेच्या कृपाप्रसादे
शिवरायांच्या आशीर्वादे
म्होर म्होर आम्हीच जाणार ॥५॥
चाकर शिवबाचे होणार
आम्ही गड्या डोंगरचं रहाणारं
चाकर शिवबाचे होणार

श्वासात राजं ध्यासात राजं गाण्याचे बोल

FAQs

1.चकार शिवबाचा होनार कधी प्रसिद्ध झाला?
चकार शिवबाचा होनार हे २०२३ मध्ये रिलीज झालेले मराठी गाणे आहे.

2.चकार शिवबाचा होनार हे गाणे कोणत्या अल्बमचे आहे?
चकार शिवबाचा होनार हे चकार शिवबाचा होनार अल्बममधील एक मराठी गाणे आहे.

3.चाकर शिवबाचा होनारचा कालावधी किती आहे?
चकार शिवबाचा होनार या गाण्याचा कालावधी ५:४८ मिनिटे आहे.

4.चाकर शिवबाचा असणे किती आहे?
चकार शिवबाचा असणे गाण्याचा ५:४८ मिनिट आहे.


Written by